Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող

 համահայկական հիմնադրամ

 Հասցե` ք. Երեւան, Մարշալ Բաղրամյան պող. 24,

ՀՀ ԳԱԱ նախագահության կենտրոնական շենք,
 
Հեռ.` +37410 521362, +37410 527343
 
Էլ. փոստ` info@haygithimnadram.am
 
Կայք` www.haygithimnadram.am