Գրադարան >> Քարտեզներ
ԱԴԱՆԱՅԻ ԵՎ ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ 1909 Թ.

Հարությունյան Բաբկեն

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

2004 թ.

ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԱԳՐԵՍԻԱՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ

Հարութունյան Բ.

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԱՐՑԱԽՈՒՄ ԵՎ ՍՅՈՒՆԻՔՈՒՄ XVIII ԴԱՐԻ 20-30-ԱԿԱՆ ԹԹ.

Հարությունյան Բաբկեն

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

2004 թ.

ԱՂԲԱԿ

Բադալյան Գեղամ

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

2015 թ.

ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ԽՍՀՄ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ

Հարությունյան Բաբկեն

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

2004 թ.

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՌԱԶՄԱՃԱԿԱՏԸ

Հարությունյան Բաբկեն

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

2004 թ.

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱՑԱՐԱԿԱՆ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱ-ԳՅՈՒՂԱՑԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՈՒՄ XX ԴԱՐԻ ՍԿԲԻՆ

Հարությունյան Բաբկեն

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

2004 թ.

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ (<< ՀԱՅԿԱԿԱՆ>>) ԼԵԳԵՈՆԻ ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԱՐԱՅԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ

Հարությունյան Բաբկեն

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

2004 թ.

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՎԱԾ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (XIX դ. վերջ և XX-դ. սկիզբ)

Հարությունյան Բաբկեն

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

2004 թ.

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԻԱՑՈՒՄԸ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻՆ

Հարությունյան Բաբկեն

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

2004 թ.

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆ ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓԱՐԻԶԻ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՆԱԽԱԳԾԻ

Հարութունյան Բ.

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓԱՐԻԶԻ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՆԱԽԱԳԾԻ

Հարությունյան Բաբկեն

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

2004 թ.

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ԳԱՂԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅ ՈՐԲԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (1919-1920ԹԹ.)

Հարությունյան Բաբկեն

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

2004 թ.

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ ԵՎ ԵՐԿՐԻ ՎԵՐԱՇԻՆՈՒՄԸ (1917 Թ.)

Հարությունյան Բաբկեն

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

2004 թ.

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ XIX Դ. 70-ԱԿԱՆ ԹԹ. (ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶ)

Հարությունյան Բաբկեն

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

2004 թ.

ԱՐԾԿԷ-ԱԼՋԱՒԱԶ

Բադալյան Գեղամ

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

2015 թ.

ԱՐՃԱԿ ԵՎ ՄԱՀՄՈՒԴԻ (ՍԱՐԱՅ)

Բադալյան Գեղամ

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

2015 թ.

ԱՐՃԷՇ (ՔԱՋԲԵՐՈՒՆԻՔ)

Բադալյան Գեղամ

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

2015 թ.

ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԸ (ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ) 1991-1994 ԹԹ.

Հարությունյան Բաբկեն

ՀՀԻ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա

Երևան

2004 թ.

ՀՀ, ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1,
ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք,
5-րդ հարկ,
Հեռ.` + 37460 71-00-92
Էլ-փոստ` info@armin.am

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Կայքի նյութերի մասնակի կամ ամբողջական օգտագործման, մեջբերումների կատարման դեպքում հղումը պարտադիր է` www.historyofarmenia.am