Գրադարան >> Գրքեր
ՆԱ ՄԵԾ ԷՐ ԱՎԵԼԻ,ՔԱՆ ԵՂԱՎ

Սիմոնյան Ռ.

Հեղ. հրատ.

Երևան

2013 թ.

56 էջ

 
ՆԱԽՆԱԴԱՐԻ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ալեքսեև Պ., Պերշից Ա.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2012 թ.

368 թ.

 
ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

Թեմրագյան Հ.,
էվինյան Ս.,
Աբրահամյան Ս.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2014 թ.

48 էջ

 
ՆԵՂՈՒՑՆԵՐ (ՎՈՍՓՈՐ ԵՎ ԴԱՐԴԱՆԵԼ)

Նավասարդյան Վ.

Հ.Յ.Դ. հրատ.

Գահիրէ

1947 թ.

477 էջ

ՆԺԴԵՀ

Մկրտչյան Ա.

Հեղ. հրատ.

2003 թ.

175 էջ

ՆԺԴԵՀ. ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՎԱՏԱՄՔ

Նժդեհ Գ.

<<ԱՍՈՂԻԿ>> հրատ.

Երևան

2011թ.

120 էջ

ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼՅԱՆ

Անանյան Գ.

ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2002 թ.

313 թջ

ՆԻԿՈԼ ԴՈՒՄԱՆ

Գևորգյան Հ.

<<Հրազդան>> հրատ.

Երևան

2002թ.

408 էջ

 
ՆՇԱՆԱՎՈՐ ՀԱՅԵՐ (21-ՐԴ ԴԱՐԻ ՍԿԻԶԲ)

Բախչաջյան Ռ.

Հայկական կենագրական կենտրոն

Մարսել

2008 թ.

350 p.

ՆՈՐ ԲԱՅԱԶԵՏԻ ԳԱՎԱՌԸ 1828-1913 ԹԹ.

Հարությունյան Հ.

ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> հրատ., ԵՊՀ հրատ.

Երևան

2008 թ.

294 էջ

ՆՈՐ ՆԱԽԻՋՎԱՆԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՂՈՒԹԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ (1861-1917ԹԹ.)

Բարխուդարյան Վ.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ

Երևան

1985 թ.

391 էջ

ՆՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՅՈՑ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Կարպետյան Մ., Գևորգյան Է.,Մելքոնյան Է.

<<Մանկավարժ>> հրատ.

Երևան

2009 թ.

48 էջ

ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՆԱՄԱԿՆԵՐ

Նժդեհ Գ.

Հայաստանի Ազգային Արխիվ հրատ.

Երևան

2011թ.

58 էջ

ՀՀ, ք. Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1,
ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք,
5-րդ հարկ,
Հեռ.` + 37460 71-00-92
Էլ-փոստ` info@armin.am

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Կայքի նյութերի մասնակի կամ ամբողջական օգտագործման, մեջբերումների կատարման դեպքում հղումը պարտադիր է` www.historyofarmenia.am